Район Красно село - столична община.Официален сайт. District Krasno selo - Sofia Municipality.Official site

Кадастрална карта на район "Красно село"